телефон за контакт:  +359 876 494 199 от 10:00ч.-17:00ч.

Back To Top

Общи условия

1. ПРЕДМЕТ

1.1 Настоящият документ представлява Общите условия или условията на ползване на www.sportboutique.eu, които уреждат правилата за използването, включително сключването на покупко-продажба с този електронен магазин, регулиране на отношенията между сайта и клиентите, както и на взаимните им права и задължения.

2. АДМИНИСТРИРАНЕ

2.1 „Зонколан” ЕООД администрира сайта и електронния магазин www.sportboutique.eu и ще бъде наричано за краткост по-долу Sportboutique.eu.

2.2 E-mail адрес: info@sportboutique.eu

2.3 Телефон за контакт: +359 876 494 199

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ

3.1 Всички посетители и потребители на този уеб сайт се задължават да прочетат настоящите Общи условия и да се запознат с тях внимателно преди да използват сайта и онлайн магазина. Те са задължителни за всички потребители на сайта.

3.2 Всеки потребител, който използва сайта се счита, че е приел и е напълно съгласен с тези Общи условия. В противен случай, потребителят не трябва да използва сайта.

3.3 Sportboutique.eu запазва правото си да прави промени по всяко време и едностранно в Общите условия за ползване без предварително да предупреждава потребителите за това. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички посетители, потребители и клиенти.

3.4 Във всеки един случай на промяна на Общите условия Sportboutique.eu ще информира за това чрез публикуването на промените в сайта. В този смисъл потребителите имат задължение да правят справка за евентуални промени на Общите условия на сайта при всяко негово ползване.

3.5 Задълженията на Sportboutique.eu по отношение на продуктите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибутори на представяните продукти.

3.6 Sportboutique.eu не носи отговорност за достоверността и неточности в публикуваните материали. Sportboutique.eu полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, предоставена в сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, могат да се допуснат грешки.

3.7 Sportboutique.eu се опитва да предостави на потребителя, преди придобиване на стоката, необходимата информация, която му позволява да направи най-добре своя избор. Тази информация включва:

 • характеристики на стоката, които трябва да бъдат известни на потребителя, включително състава, опаковката, както и инструкция за ползване, комплектовка и поддържане;
 • цена, количество, начин на плащане и други договорни условия;
 • наличие на стоката;
 • опасностите, свързани с обичайната употреба, ползване или поддръжка на стоката;
 • условията за употреба на стоката; влиянието, което тя оказва върху други стоки при евентуална съвместна употреба или ползване;
 • срок на годност.

Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Sportboutique.eu се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

3.8 Sportboutique.eu има право да променя характеристиките на продуктите, без предварително да уведомява клиентите за това и да съдържат грешки.

3.9 Sportboutique.eu има право да променя цените на продуктите, без предварително да уведомява клиентите за това. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на сделката.

3.10 При допуснати технически грешки в публикуването на интернет сайта, Sportboutique.eu има правото да откаже изпълнението на сделката и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. 

3.11 Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца.

3.12 Sportboutique.eu може да съдържа линкове към други сайтове. Sportboutique.eu не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

3.13 Sportboutique.eu дава правото на всеки потребител да разглежда всички материали, качени на сайта, както и да пазарува от всички стоки, предлагани в онлайн магазина, при условие, че се спазват всички задължения.

3.14 Поместените в този сайт информационни материали, фотографски и други изображения и графичното му оформление са предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана или използвана по какъвто и да е друг начин без изричното писмено съгласие на Sportboutique.eu. Достъпът до сайта не представлява по никакъв начин разрешение за използване по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права на информационните материали, фотографските и другите изображения, публикувани на страницата.

3.15 Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

4. РЕГИСТРАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

4.1 Регистрацията на потребител не е задължителна за осъществяване на поръчки на стоки от интернет магазин Sportboutique.eu. Поръчки могат да правят гости и регистрирани потребители.

4.2 При попълване на регистрационна форма, потребителят е длъжен да предостави точни и пълни данни относно своите имена, валиден адрес за доставка, телефонен номер и e-mail адрес. За издаване на фактура е необходимо попълването на коректни и пълни фирмени данни.

4.3 С регистрацията си на Sportboutique.eu, потребителят получава свой клиентски профил за идентификация в интернет магазина, в който има възможност да следи хронологията и статуса на своите поръчки, да променя по всяко време данните си, както и всякаква заявена от него информация.

4.4 С отбелязване на поле „Съгласен съм с Общите условия”, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия на Sportboutique.eu и ги приема.

5. ПОРЪЧКИ

5.1 Поръчка може да се направи от сайта и по телефона, като условията за доставка и заплащане са същите като при поръчка чрез сайта.

5.2 Поръчки на стоки от сайта Sportboutique.eu се приемат 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и на официалните празници, а по телефона от 10:00 до 16:00 часа в работни дни.

5.3 Приетите поръчки се обработват всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа. Служител на Sportboutique.eu задължително потвърждава по телефона всяка получена поръчка. Потребителите се уведомяват чрез e-mail за получаването, потвърждаването и изпращането на всички поръчки от Sportboutique.eu.

5.4 Състоянието на всички поръчки могат да се следят в клиентския профил на всеки потребител. Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден. В случай, че поръчката е направена в неработен ден и/или в извън работно време, потвърждението става на следващия работен ден.

5.5 С изпращането на поръчката клиентът разрешава на Sportboutique.eu да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

5.6 Поръчката се смята за приета към момента на получаването от страна на клиента потвърждение за изпращане на стоката/и от страна на Sportboutique.eu. В този случай клиентът няма право да отмени вече направената поръчка.

5.7 Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните стоки и цената на доставката. Всички цени в интернет магазин Sportboutique.eu са крайни и са посочени в български лева с включен ДДС.

5.8 Sportboutique.eu си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина Sportboutique.eu, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Служителят на Sportboutique.eu е задължен да уведоми потребителя за състоянието на поръчката на предоставения телефон за връзка и/или e-mail адрес.

6. ДОСТАВКА

6.1 Доставката на стоките на Sportboutique.eu се извършва от служител на онлайн магазина или служител на куриерската фирма, с която е сключен договор. Потребителят получава заявената стока на посочения адрес за доставка или в посочен от него офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на клиента.

6.2 Доставката на продукти от Sportboutique.eu се осъществява от куриерска фирма Еконт Ескпрес в рамките на 24 часа след потвърждаването на поръчката. Възможно е изпълнението на поръчката от друга куриерска фирма при предварителна уговорка с клиента.

6.3 Sportboutique.eu си запазва правото да изпълнява чрез свои служители доставки за гр. София на стойност 5,00 лв.

6.4 Доставките се извършват в рамките на работния ден 09:00 – 18:00 часа на посочения от клиента адрес.

6.5 Стойността на доставката се поема от клиента и се определят от куриерската фирма изпълнител.

6.6 В случай на промиция и/или предварително обявени условия Sportboutique.eu може да променя цената на доставка.

6.7 Плащането се извършва в брой на куриера, доставил пратката.

6.8 Потребителят може да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола и да заплати дължимата сума.

6.9 Потребителят има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката. В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, Sportboutique.eu не е отговорен и не дължи обещетение на клиента. Sportboutique.eu ще посредничи между клиента и куриерската фирма.

6.10 Посочените срокове и условия за доставка на стоки, както и предлаганата услуга от Sportboutique.eu важат за територията на Република България.

7. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

7.1 Цените на стоките, обявени в сайта Sportboutique.eu са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

7.2 Плащането на продукти, закупени от Sportboutique.eu се извършва чрез наложен платеж (плащане при доставка) - потребителят заплаща дължимата сума при доставка на стоката от куриера, както и транспортните разходи, свързани с нейната доставка, при условие, че такива се дължат.

7.3 Плащането на продукти, закупени с фактура от интернет магазин Sportboutique.eu се извършва по банков път.

7.4 Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

7.5 Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки въз основа на инфомацията, предоставена от клиента.

8 ПРОМЯНА И ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА

8.1 При промяна на поръчката потребителят не се задължава със закупуването на стока на същата стойност, както и на стока от същата марка.

8.2 Потребителят има право да се откаже от поръчката си и върне закупената от него стока от Sportboutique.eu в срок от 7 (седем) работни дни от датата на доставката съгласно чл. 55 от ЗЗП. В този случай, транспортните разходи по връщане на стоката, се поемат от клиента. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка и документация, във вида, в който е получена по условията на чл.55 от ЗЗП. Потребителят има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 (тридесет) дневен срок от получаването на стоката чрез наложен платеж. Sportboutique.eu не дължи изплащането на лихви или неустойки върху върнатата в горния срок сума.

8.3 В случай на връщане на стока и рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се свърже със служител на Sportboutique.eu.

8.4 Клиентът МОЖЕ да се откаже от поръчката си в случай, че:

 • Поръчката не е потвърдена предварително;

 • Ако клиентът получи различни от поръчаните продукти;

 • Ако клиентът получи продукти с дефекти, изтекъл срок на годност или отворена опаковка;

8.5 Клентът НЕ МОЖЕ да се откаже от поръчката в случай, че:

 • При потвърдена поръчка от клиента и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като поръчката бъде изпълнена изцяло от търговеца доставката на стоки;

 • При не съществуващ никакъв реален проблем;

 • Ако клиентът сам е сгрешил поръчаните продукти.

 • При доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

 • При доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на стоки, изработени по поръчка на клиента;

 • При доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 • При доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 • При доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

8.6 Ако отказът е по вина на Sportboutique.eu, разходите за връщане на поръчката са за сметка на продавача. В противен случай, разходите се поемат от клиента.

8.7 Всеки отказ може да се осъществи по телефона или чрез сайта.

8.8 При невъзможност Sportboutique.eu да изпълни поръчката, вашата заявка ще бъде приета и ще получите повторно обаждане веднага след като стоката бъде в наличност.

9. ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

9.1 Онлай магазин Sportboutique.eu спазва наредба № 47 влязла в сила от 28.12.2004 год. относно хранителните добавки. Всички продукти от категория ”Хранителни добавки”, предлагани в сайта НЯМАТ за цел да лекуват или третират медицински заболявания и състояния

9.2 Всички продукти, предлагани на сайта Sportboutique.eu не са лекарствени средства и по никакъв начин не трябва да се използват като такива. Сайтът по никакъв начин не носи отговорност при употреба на продуктите като лекарствени средства.

9.3 Преди употреба задължително се консултирайте с лекар или специалист относно начина на приемане на продуктите.

9.4 Бременни жени, кърмящи майки и деца под 18 години задължително да се консултират с лекар или специалист преди да употребяват предлаганите продукти.

9.5 Ако приемате лекарства или страдате от заболяване задължително се консултирайте с лекар  или специалист преди да приемате предлаганите продукти.

9.6 Информацията на Sportboutique.eu има информативен характер и по никакъв начин не следва да влияе на избора и начина на приемане на продуктите, предлагани на сайта. Използвайте информацията на сайта само на ваша отговорност.

9.7 Sportboutique.eu не носи отговорност за психически или физически вреди настъпили след употреба на продуктите, предлагани на сайта.

9.8 Sportboutique.eu предоставя на своите клиенти стоки свързани със спортното и здравословно хранене.

9.9 Sportboutique.eu не предлага на своите клиенти лекарствени средства и продукти попадащи в забранения списък на РИОКОЗ.

9.10 Sportboutique.eu осъществява продажба по ЗЗП на хранителни добавки от дистанционни разстояние на юридически и физически лица.

10. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1 Sportboutique.eu цели без прекъсване да осигури пълнотата и актуалността на поместената на този интернет сайт информация. Въпреки това, следва да имате предвид, че е възможно предоставената на сайта информация да не бъде достатъчно изчерпателна и точна. Поради това тя трябва да бъде разглеждана единствено като ориентировъчна и не следва да бъде използвана като съвет или препоръка за закупуване на стоки и/или услуги. 

10.2 Sportboutique.eu не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от неточна или неактуална информация, поместена в сайта.

10.3 В случай, че се нуждаете от съвет или препоръка относно покупката на дадена стока или услуга, Ви каним да потърсите мнението на нашите служители или на друг компетентен специалист в съответната област.

10.4 Sportboutique.eu не носи отговорност и не дължи неустойки при изчерпването на количествата на даден продукт.

10.5 Sportboutique.eu не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на Sportboutique.eu.

10.6 Sportboutique.eu не отговаря за технически грешки или за други затруднения при използването на този сайт и не гарантира непрекъснат достъп до него. Ако попаднете на такива грешки, моля да се свържете с нашия екип на info@sportboutique.eu, за да ги отстраним своевременно. Благодарим предварително!

10.7 Sportboutique.eu има право по всяко време да променя съдържанието на сайта, предлаганите стоки и техните цени, и настоящите Общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените Общи условия за ползване на Sportboutique.eu се публикуват на Sportboutique.eu и са достъпни за всички потребители.

11. ГАРАНЦИИ

11.1 При доставката на стоката, клиентът получава гаранционна карта за закупената от него стока, в случай че е предвидена такава и предоставена на Sportboutique.eu от търговеца и/или производителя.

11.2 Гаранционният срок може да е различен и зависи от естеството на продукта и условията на производителя.

11.3 Гаранцията отпада в случаи, че продуктът е бил изложен на неправомерна и груба експлоатация.

11.4 Гаранцията не е валидна, ако продуктът е силно захабен от интензивна всекидневна употреба.

11.5 Sportboutique.eu оказва сътрудничество между клиента и вносителя и/или дистрибутора на предоставената стока при проявен дефект в гаранционен срок.

12. СВЪРЗАНИ ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ

12.1 Този сайт може да съдържа препращания към други интернет сайтове. Sportboutique.eu не контролира по никакъв начин и не носи отговорност за съдържанието и верността на поместената в тези други сайтове информация.

12.2 За незаконно, неточно или непълно съдържание, както и за вреди, причинени от употребата или неупотребата на тези сайтове, отговорност носи единствено собственикът на съответния сайт. Съветваме Ви да се интересувате от условията за ползване и за защита на личните данни, които предлагат чуждите интернет сайтове.

13 ЛИЧНИ ДАННИ

13.1 Sportboutique.eu няма да събира лична информация за Вас чрез този сайт, освен ако Вие не я предоставите доброволно чрез попълване на електронни формуляри, изпращане на електронна поща или по друг начин.

13.2 Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Sportboutique.eu, те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, без да е необходимо Sportboutique.eu да иска съгласието на клиента за обработването им във всеки отделен случай.

13.3  Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно поръчката без предварителното писмено съгласие на Sportboutique.eu.

13.4 Клиентът се съгласява да предостави на Sportboutique.eu неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Sportboutique.eu чрез или във връзка със сайта, назависимо дали е направил поръчка и осъществил сделка през сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали.

13.5 С предоставянето на свои данни на Sportboutique.eu(включително и-мейл) клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Sportboutique.eu или трети лица, които са партньори на Sportboutique.eu и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидето от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Sportboutique.eu може да разработи общи програми за офертиране на стоките на пазара и др.

13.6. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. Sportboutique.eu им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

13.7 Sportboutique.eu е вписано в Регистъра на администраторите на лични данни на Комисията за защита на личните данни. Вашите лични данни ще бъдат използвани от Sportboutique.eu за целта, за която са му предоставени, и няма бъдат разкривани на трети лица или обработвани допълнително по начин, несъвместим с тази цел, освен в предвидените в нормативен акт случаи.

13.8 Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, обработвани от Sportboutique.eu, както и да иска коригиране на тези данни. Тези права могат да бъдат упражнени от Вас по установения от Закона за защита на личните данни ред, посредством изпращане на писмено заявление със съответното искане до Sportboutique.eu.