телефон за контакт:  +359 876 494 199 от 10:00ч.-17:00ч.

Back To Top

Гаранция

1. ГАРАНЦИИ

1.1 При доставката на стоката, клиентът получава гаранционна карта за закупената от него стока, в случай че е предвидена такава и предоставена на Sportboutique.eu от търговеца и/или производителя.

1.2 Гаранционният срок може да е различен и зависи от естеството на продукта и условията на производителя.

1.3 Гаранцията отпада в случаи, че продуктът е бил изложен на неправомерна и груба експлоатация.

1.4 Гаранцията не е валидна, ако продуктът е силно захабен от интензивна всекидневна употреба.

1.5 Sportboutique.eu оказва сътрудничество между клиента и вносителя и/или дистрибутора на предоставената стока при проявен дефект в гаранционен срок.

2. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

2.1 Sportboutique.eu цели без прекъсване да осигури пълнотата и актуалността на поместената на този интернет сайт информация. Въпреки това, следва да имате предвид, че е възможно предоставената на сайта информация да не бъде достатъчно изчерпателна и точна. Поради това тя трябва да бъде разглеждана единствено като ориентировъчна и не следва да бъде използвана като съвет или препоръка за закупуване на стоки и/или услуги. 

2.2 Sportboutique.eu не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от неточна или неактуална информация, поместена в сайта.

2.3 В случай, че се нуждаете от съвет или препоръка относно покупката на дадена стока или услуга, Ви каним да потърсите мнението на нашите служители или на друг компетентен специалист в съответната област.

2.4 Sportboutique.eu не носи отговорност и не дължи неустойки при изчерпването на количествата на даден продукт.

2.5 Sportboutique.eu не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на Sportboutique.eu.

2.6 Sportboutique.eu не отговаря за технически грешки или за други затруднения при използването на този сайт и не гарантира непрекъснат достъп до него. Ако попаднете на такива грешки, моля да се свържете с нашия екип на info@sportboutique.eu, за да ги отстраним своевременно. Благодарим предварително!

2.7 Sportboutique.eu има право по всяко време да променя съдържанието на сайта, предлаганите стоки и техните цени, и настоящите Общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените Общи условия за ползване на Sportboutique.eu се публикуват на Sportboutique.eu и са достъпни за всички потребители.

3. СВЪРЗАНИ ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ

3.1 Този сайт може да съдържа препращания към други интернет сайтове. Sportboutique.eu не контролира по никакъв начин и не носи отговорност за съдържанието и верността на поместената в тези други сайтове информация.

3.2 За незаконно, неточно или непълно съдържание, както и за вреди, причинени от употребата или неупотребата на тези сайтове, отговорност носи единствено собственикът на съответния сайт. Съветваме Ви да се интересувате от условията за ползване и за защита на личните данни, които предлагат чуждите интернет сайтове.